Dział Płac

ul. J.K. Chodkiewicza 30 (pawilon), 85-064 Bydgoszcz
tel/fax 52 37 63 011

Kierownik - mgr Justyna Gzella
pokój 02A, tel. 52 34 19 183
e-mail: gzella.place@ukw.edu.pl  

Zastępca Kierownika - mgr Iwona Popiela–Lica
Specjalista ds. pracowników naukowo-dydaktycznych
pokój 01, tel. 52 34 19 210
e-mail: popiela-lica.place@ukw.edu.pl

Specjalista ds. pracowników administracji oraz pracowników naukowo-technicznych
Małgorzata Malinowska
pokój 02, tel. 52 34 19 283
e-mail: malinowska.place@ukw.edu.pl

Specjalista ds. pracowników obsługi
mgr Marzena Piechocka-Cyrklaff
pokój 01, tel. 52 34 19 112
e-mail: cyrklaff.place@ukw.edu.pl

Referent ds. pracowników na umowach cywilno-prawnych
mgr Dominika Swietlik zastępstwo za mgr Kamila Prądzyńska
pokój 01, tel. 52 34 19 109|
e-mail: swietlik.place@ukw.edu.pl

Samodzielny referent ds. pracowników na umowach cywilno-prawnych
mgr Magdalena Bunda
pokój 01, tel. 52 34 19 109
e-mail: bunda.place@ukw.edu.pl

Specjalista ds. pracowników biblioteki i pracowników naukowo-dydaktycznych
mgr Wioletta Niedbała
pokój 01, tel. 52 34 19 210
e-mail: niedbala.place@ukw.edu.pl

Zakres działania

  1. Prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w zakresie osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz wszelkich rozliczeń z pracownikami wynikającymi ze stosunku pracy lub wynikającymi z dodatkowych umów zawartych z pracownikami.
  2. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list wypłat oraz prowadzenie imiennych kartoteki wynagrodzeń pracowników uczelni.
  3. Przygotowywanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej oraz danych do planów i analiz kosztów wynagrodzeń.
  4. Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowniczym na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  5. Dokonywanie rozliczeń finansowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz z Urzędami Skarbowymi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z Regulaminem Pracy UKW, wydanym Zarządzeniem Rektora AB Nr 48/2003/2004 z 1 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Zarządzenie Rektora UKW Nr 84/2006/2007 z 2 lipca 2007 r.)