Przewód doktorski i habilitacyjny

Otwierając przewód doktorski lub habilitacyjny, należy:

 1. Zwrócić się do Prorektora ds. Nauki z prośbą o zgodę na jego sfinansowanie. Jeśli przewód ma być realizowany poza UKW, trzeba dodatkowo uzyskać zgodę na jego otwarcie poza jednostką macierzystą.
 2. Podanie powinno zostać zaopiniowane przez dziekana wydziału i przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry.
 3. Do podania należy dołączyć orientacyjny kosztorys przewodu doktorskiego / habilitacyjnego, przygotowany przez uczelnię przeprowadzającą przewód.
 4. Zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału/dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej o spełnieniu wszystkich wymaganych przez jednostkę przeprowadzającą przewód wymagań oraz dostarczeniu niezbęnych dokumentów (dotyczy osób przeprowadzających przewód na UKW).
 5. Oświadczenie, że dana osoba ubiega się o finansowanie przewodu pierwszy raz.
 6. Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki, należy zgłosić się do Działu Nauki w celu podpisania umowy (patrz: Formularze).

 

Zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Zarządzenie nr 47/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

[w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wysokość narzutu, o którym mowa w ust. 4 wynosi 30% na dzień wprowadzenia niniejszego zarządzenia i obowiązuje do czasu ogłoszenia jego zmiany”]

Zarządzenie nr 73/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora oraz umów dotyczących warunków przyznawania stypendium doktorskiego

 

Pobierz pliki
 • Zarządzenie Nr 73/2016/2017
  pobierz [pdf, 282.51 kB]
 • Umowa o przyznanie stypendium doktorskiego
  pobierz [pdf, 119.27 kB]
 • Umowa o finansowanie kosztów przewodu doktorskiego
  pobierz [pdf, 171.19 kB]
 • Umowa o przyznanie kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
  pobierz [pdf, 171.06 kB]
 • Umowa o przyznanie kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora
  pobierz [pdf, 170.63 kB]