Przewód doktorski i habilitacyjny

Otwierając przewód doktorski lub habilitacyjny, należy:

 1. Zwrócić się do Prorektora ds. Nauki z prośbą o zgodę na jego sfinansowanie. Jeśli przewód ma być realizowany poza UKW, trzeba dodatkowo uzyskać zgodę na jego otwarcie poza jednostką macierzystą.
 2. Podanie powinno zostać zaopiniowane przez dziekana wydziału i przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry.
 3. Do podania należy dołączyć orientacyjny kosztorys przewodu doktorskiego / habilitacyjnego, przygotowany przez uczelnię przeprowadzającą przewód.
 4. Zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału/dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej o spełnieniu wszystkich wymaganych przez jednostkę przeprowadzającą przewód wymagań oraz dostarczeniu niezbęnych dokumentów (dotyczy osób przeprowadzających przewód na UKW).
 5. Oświadczenie, że dana osoba ubiega się o finansowanie przewodu pierwszy raz.
 6. Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki, należy zgłosić się do Działu Nauki w celu podpisania umowy (patrz: Formularze).

 

Zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

 

Zarządzenie nr 47/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 42/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

[w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wysokość narzutu, o którym mowa w ust. 4 wynosi 30% na dzień wprowadzenia niniejszego zarządzenia i obowiązuje do czasu ogłoszenia jego zmiany”]

 

Pobierz pliki
 • umowa - postępowanie habilitacyjne
  pobierz [doc, 47.50 kB]
 • umowa - przewód doktorski
  pobierz [doc, 46.50 kB]
 • umowa - tytuł profesora
  pobierz [doc, 46.00 kB]