Przewód doktorski i habilitacyjny

Otwierając przewód doktorski lub habilitacyjny, należy:

 1. Zwrócić się do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą z prośbą o zgodę na jego sfinansowanie. Jeśli przewód ma być realizowany poza UKW, trzeba dodatkowo uzyskać zgodę na jego otwarcie poza jednostką macierzystą.
 2. Podanie powinno zostać zaopiniowane przez dziekana wydziału i przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry.
 3. Do podania należy dołączyć orientacyjny kosztorys przewodu doktorskiego / habilitacyjnego, przygotowany przez uczelnię przeprowadzającą przewód.
 4. Zaświadczenie podpisane przez dziekana wydziału/dyrektora Instytutu Edukacji Muzycznej o spełnieniu wszystkich wymaganych przez jednostkę przeprowadzającą przewód wymagań oraz dostarczeniu niezbęnych dokumentów (dotyczy osób przeprowadzających przewód na UKW).
 5. Oświadczenie, że dana osoba ubiega się o finansowanie przewodu pierwszy raz.
 6. Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, należy zgłosić się do Działu Nauki w celu podpisania umowy (patrz: Formularze).
Pobierz pliki
 • umowa - postępowanie habilitacyjne
  pobierz [doc, 47.50 kB]
 • umowa - przewód doktorski
  pobierz [doc, 46.50 kB]
 • umowa - tytuł profesora
  pobierz [doc, 46.00 kB]